Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)
 
 
 
 

 

 


Στα ΓΑΚ Ν. Ημαθίας απόκεινται αρχεία Δημόσια και Ιδιωτικά σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Μοναδικής παλαιότητας και σπανιότητας αρχειακή ενότητα αποτελεί το Οθωμανικό Αρχείο με τους 129 κώδικες στην παλαιοτουρκική, ετών 1602–1882.Στα αρχεία της Ελληνικής Διοίκησης περιλαμβάνονται Αρχεία Δημοσίων Υπηρεσιών από το 1906, Αρχεία Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το 1960, Εκπαιδευτικά Αρχεία από το 1879, Αρχεία του Δήμου Βέροιας από το 1947.Στα Ιδιωτικά Αρχεία περιλαμβάνονται έγγραφα, επιστολές, εφημερίδες, φωτογραφίες, cartes postales, περιοδικά και βιβλία ποικίλου περιεχομένου.