Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Υπηρεσίες
          προς το κοινό
 

Υπηρεσίες προς το κοινό

Κανονισμός Αναγνωστηρίου
Αίτηση-δήλωση ερευνητή
Αίτηση παροχής αντιγράφων
Υπεύθυνη δήλωση προσωπικών δεδομένων
Επικυρωμένο αντίγραφο αρχειακού υλικού

Αναγνωστήριο
Λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 9.00 π.μ. μέχρι τις 3.00 μ.μ. Κάθε ερευνητής, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση,  δικαιούται να μελετήσει καθημερινά έως πέντε (5) φακέλους αρχειακού υλικού. Το αρχειακό υλικό χορηγείται από τις 09.00π.μ.έως τη 1.00μ.μ.

Βιβλιοθήκη

Στα Αρχεία Ν. Ημαθίας λειτουργεί βιβλιοθήκη υποστηρικτικά στις δραστηριότητες των Αρχείων και στις έρευνες όσων συμβουλεύονται το αρχειακό υλικό, το οποίο φυλάσσεται στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Ημαθίας. Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική. Το κοινό έχει πρόσβαση κατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας ή, σε περιπτώσεις ανάγκης, και σε άλλες ώρες, μετά από συνεννόηση με το προσωπικό. Η βιβλιοθήκη απαρτίζεται από τις εξής κατηγορίες βιβλίων : α) ποικίλου περιεχομένου βιβλία τα οποία συνόδευαν τον πρώτο πυρήνα του αρχειακού υλικού και άλλα τα οποία προσκτήθηκαν στην πορεία της λειτουργίας της Υπηρεσίας, από το 1807 έως σήμερα, περιοδικά, έντυπα κ.α, β) δωρεές ιδιωτών, ιδιαίτερα τοπικών συγγραφέων, με ποικίλα θέματα (παιδαγωγικά, φιλοσοφικά, γεωγραφικά, αθλητικά, κοινωνικά, λαογραφικά, ιστορικά, μεταφράσεις αρχαίων ελλήνων συγγραφέων, λεξικά, χρονικά) και γ) εκδόσεις των Γ.Α.Κ.

Επισκέψεις σχολείων

Το προσωπικό του Αρχείου, ύστερα από συνεννόηση με τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ξεναγεί και ενημερώνει τους μαθητές για το περιεχόμενο των Αρχείων και τη σημασία τους για την έρευνα. Οι επισκέψεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τμήμα και μετά από συνεννόηση με το προσωπικό του Αρχείου, για καλύτερο προγραμματισμό σε σχέση με τις υπόλοιπες αρχειακές εργασίες και λοιπές δραστηριότητες. Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από το προσωπικό των Γ.Α.Κ. για εκπαιδευτικά προγράμματα και παρουσιάσεις ή επιμορφώσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των επισκέψεων.

Ξεναγήσεις Κοινού

Επειδή τα ΓΑΚ Ν. Ημαθίας στεγάζονται σε περιοχή που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τοπική κοινωνία και τον τουρισμό στη Βέροια από άποψη ιστορική, λαογραφική και αρχιτεκτονική και έχει, ως εκ τούτου, αυξημένη επισκεψιμότητα, γίνονται, τακτικά, μικρές ξεναγήσεις στις οποίες δίνονται πληροφορίες για την Υπηρεσία, τις συλλογές, το κτήριο και την ευρύτερη περιοχή της Μπαρμπούτας (ο παραδοσιακός παραποτάμιος συνοικισμός στον οποίο βρίσκεται το Κτήριο Αναστασίου, δηλαδή τα ΓΑΚ Ν. Ημαθίας).

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)